Nysgjerrig på hvordan du kan mure med Natursteinsmuring? I denne artikkelen gir vi deg en innføring i hva du må tenke på.

Tørrmuring med naturstein i Møre og Romsdal

Tørrmuring med naturstein er en super metode å bruke om du ønsker en mur med et naturlig og fint utseende. Ved tørrmuring benyttes det ikke noe bindemiddel mellom natursteinene som brukes, og du er dermed avhengig av at du vet hvordan du skal bygge med naturstein for å få en robust mur. Å mestre tørrmuring krever kunnskap om forskjellige stableteknikker som kan variere fra det helt grunnleggende til mer avanserte metoder nødvendig for å støtte større strukturer. Man starter med å velge riktig stein for jobben, noe som kan være en kunstform i seg selv. Naturstein er både et varig og estetisk tiltalende alternativ. I Møre og Romsdal, hvor naturen selv setter scenen, tilbyr natursteinen en sømløs integrasjon i omgivelsene som få andre materialer kan matche. Den naturlige holdbarheten til steinen betyr også minimalt vedlikehold, noe som gjør den til et ideelt valg for både private og offentlige byggeprosjekter.

To typer natursteinsmur

Prosessen med å bygge en tørrmur krever nøye planlegging og forberedelse. Fra valg av stein til selve konstruksjonen, er hver fase avgjørende for å sikre strukturens integritet og levetid. Hovedsakelig skiller vi mellom to typer natursteinsmur. Dette er mur inntil terreng og dobbeltsidig mur som er frittstående. I denne artikkelen vil vi snakke litt om begge, og forklare litt om prinsippene rundt å bygge med naturstein.

Når vi skal utføre tørrmur med naturstein er det viktig å ha et godt overblikk, og til enhver tid følge med på utviklingen av muringen. For å kunne sette opp en suksessfull mur med naturstein er du nødt til å være nøye med forarbeidet. Forarbeidet er kjempeviktig for murens levetid og sørger blant annet for at muren ikke presses utover, står på skadelig underlag eller tipper over.

Natursteinsmur inntil terreng

En stor del av forarbeidet til mur som skal plasseres inntil terreng vil være å fjerne eksisterende masser og bytte det ut med materialer som gir stabil støtte til muren og som har bedre drenering. Typisk vil det være store sand- eller jordmasser i naturen. Dette er materialer med dårlig drenering, noe som kan føre til bevegelser i muren som befinner seg i nærheten. Vær derfor obs på terrenget bak muren du har tenkt til å sette opp. Erstatt jord og sand med pukk. En mur av naturstein skal heller aldri etableres på et underlag med frost. Dette gjelder for både murer inntil terreng, og frittstående.

Gjør en grovsortering av natursteinene

Neste steg som anbefales når du skal jobbe med naturstein er å gjøre en grovsortering. Naturligvis vil du ha steiner av ulike størrelser og fasonger. For å bygge en mur som både er robust og ser fin ut, er det fint å bruke de største steinene øverst, og de av litt mindre størrelse nederst.

Robustheten til en mur i naturstein kommer som følge av at steinene er lagt i et mønster som sikrer at muren kan stå i lang tid. Steinene skal legges slik at ½ aller ⅓ av steinene under dekkes av steinen som blir plassert over. Dette kalles for et band, og krever nøye planlegging. Å mure med naturstein er ikke en prosess du skal prøve å utføre så effektivt som mulig ved å legge stein etter stein ved siden av hverandre så fort som mulig. Det er ikke nødvendigvis slik at steinen som ligger nærmest deg er den som passer best inn ved siden av den du nettopp la. Tenk heller at natursteinen skal brukes der den passer best.

Ikke legg tyveband

Under tørrmuring med naturstein er det også viktig å unngå det som kalles for tyveband. Dette er er en formasjon av steinene som viser at det går en vertikal linje over mer enn en hel høyde på en av steinene. For å unngå at slike formasjoner oppstår vil det kanskje være nødvendig å bruke meisel på noen av steinene for å kunne lage band. Innimellom kan det også bli nødvendig å fylle på med småstein slik at mellomrom mellom band blir tettet.

For å stabilisere en mur som plasseres mot terreng ytterligere vil det også være nødvendig å legge noen av de lange natursteinene på tvers, altså med den korte siden ut mot murveggen. Den lange steinen kalles dermed for et tverrbånd, som bidrar til å lage en forbindelse mellom mur og terreng. Når Muren bygges på denne måten må du også ta høyde for at du kan behøve noe flere steiner enn du originalt hadde sett for deg.

Natursteinsmuren skal helle innover mot terrenget 

Når du utfører tørrmuring med naturstein er det også viktig å se til at muren har riktig fall. Ved å påse at natursteinsmuren får en helning på 2-5 grader inn mot terrenget unngår du at muren kan få overheng. Den naturlige bøyningen som ofte finnes i natursteinene vil også gi et flottere utseende til muren dersom steinene lener seg litt innover fra siktelinjen.

Skal du mure horisontalt eller følge terrenget? I utgangspunktet er dette opp til deg og dine preferanser. Vi kan likevel nevne at en horisontal mur vil synes mye bedre enn en som følger terrenget. Ettersom det benyttes naturstein vil også en rett linje se mer ryddig ut.

Dobbeltsidig natursteinmur 

Dersom du skal tørrmure med naturstein et sted uten terreng å lene seg på, lages det en dobbel mur som lener seg på hverandre. Muren bygges opp på eksakt samme fremgangsmåte som nevnt ovenfor med band og tverrbånd, men med noen forskjeller. Se for deg to murer som står overfor hverandre. For å koble sammen murene benyttes tverrbånd med kile-materialer mellom (som regel pukk). Dette sørger for en stabil midtlinje mellom de to murene, og muren får den samme stabiliteten som den ville fått fra å ha terreng bak seg.

Så til spørsmålet: er tørrmuring med naturstein noe du kan gjøre selv?

Dersom muren er under 1,5 m er det mange som velger å prøve seg frem med natursteinsmuring selv. Om du aldri har gjort noe lignende før, anbefaler vi deg å få noen profesjonelle til å ta en vurdering av underlaget, uansett høyde på muren. Med murer på over 1,5 meter gjør du lurt i å kontakt fagpersoner som har jobbet med dette i lang tid. Muring med naturstein kan nemlig være en svært omfattende og tidkrevende prosess. Bruker du fagfolk vil arbeidet kunne utføres fortere, og med garanterte resultater for en mur som vil vare i det uendelige.

Trenger du hjelp med natursteinsmuring i Møre og Romsdal?

Nå som du har lest litt om tørrmuring med naturstein håper vi du har fått en litt bedre forståelse for prinsippet bak byggemetoden. For ytterligere informasjon om hvordan du gjøre det selv, anbefaler vi deg å søke på Google. Om du tenker at dette er arbeid du ønsker å sette av til profesjonelle kan vi i Stadheim Maskin AS hjelpe!

Vi utfører arbeid for både private og bedrifter i Møre og Romsdal. Ta kontakt med oss i dag om du ønsker hjelp med tørrmuring med naturstein!