Skal du sette opp forstøtningsmur i hagen eller på annen tomt?

Muring i Stranda

Bor du i nærheten av Stranda og skal sette opp forstøtningsmur i hagen eller på annen tomt? Vi i Stadheim Maskin tilbyr de mest populære materialene og metodene utført av lokale fagfolk. Muring er en essensiell del av byggetradisjonen og lokal arkitektur, og tjensten strekker seg fra små reparasjonsarbeider til store konstruksjonsprosjekter. Denne artikkelen gir deg en innføring i hva som er viktig å huske på når det kommer til muring og murarbeid.

Hva er egentlig en forstøtningsmur?

En forstøtningsmur er en mye brukt konstruksjon i forbindelse med utjevning av terreng og forhindring av at masser skal skli utover. Muring i hage lar deg blant annet utnytte plassen bedre, spesielt dersom du har terreng som går ujevnt over store partier. I tillegg vil en mur kunne hindre innsyn og sørge for at terrenget som befinner seg bak ikke sklir ut. Men å få på plass en forstøtningsmur krever sitt. Nedenfor kan du lese litt om hva som er viktig å tenke på når du skal sette opp en mur.

Muring - vurder omgivelsene

God planlegging er nøkkelen til vellykket muring. Når vi skal mure en forstøtningsmur er det viktig å ta hensyn til omgivelsene rundt. Ikke bare det faktiske terrenget, men du må ha en oversikt over hva som befinner seg i nærheten. Er det skog, naboer, vei, garasjeplass? Dette har en betydning for hvilke krav som stilles til muren som skal settes opp. Som byggherre står du ansvarlig for å sende inn søknad til kommunen dersom du skal drive med muring på egen eiendom. Kravene for oppsett av mur kan variere fra kommune til kommune, vær derfor nøye med å undersøke hva slags muring du kan foreta deg uten søknadsplikt og hva slags murerarbeid som krever innsendt søknad.

Lag et solid fundament før du setter i gang med muringen

Muring krever et solid grunnarbeid og fundament, noe som betyr at underlaget må tilrettelegges for murerarbeidet. Det er ofte forarbeidet som er det vanskeligste å utføre selv. Hvordan muren kan bygges opp er avhengig av stedlige faktorer. Dette kan være svært vanskelig å avgjøre selv dersom du ikke jobber med muring til vanlig. Om du skal bygge fundamentet på et underlag som er bløtt må du alltid konsultere med fagperson for å være sikker på at fundamentet bygges opp på en sikker måte.

En tommelfingerregel ved muring

Under forarbeidet vil det først måtte graves ut et godt parti der muren skal bygges. Som regel er det jord og telemasser der du graver som må erstattes med drenerende materialer. Det vanlige er da å legge en filtduk for så å fylle på med pukk eller lignende materiale. En tommelfingerregel er at 10% av muren skal være nede i bakken. Etter du har fylt på med pukk må du derfor være nøye med å påse at deler av de første steinene du bygger muren med ligger under bakkenivå. Etter første rad med steiner er lagt, skal muren ha en helning på 12%. De neste steinene må derfor mures litt lenger bakover. Etterhvert som du murer i høyden må du også fylle på med drenerende masser til du når bakkenivå.

Når du jobber med fundamentet for støttemurer i betong benyttes også jordarmering. Jordarmeringen legges bakover i terrenget og lengden skal være like mye som høyden på muren du bygger. Obs: Ved muring med betongstein over 60 cm er det krav om jordarmering.

Når skal muring utføres av profesjonelle?

Det er fullt mulig å utføre murerarbeid på egenhånd, men ved omfattende prosjekter og murer som skal overstige 1,5 m i høyden må muring vurderes og dimensjoneres av en kvalifisert fagperson. Dette for å være sikker på at muren støttes opp på riktig måte uten risiko for utsklidninger eller ras.

Vi hjelper deg med muring i Stranda og omegn

Står du overfor et mureprosjekt du ikke føler deg sikker på? Det er viktig å velge en murermester som ikke bare har teknisk dyktighet, men som også kjenner til lokale byggeskikker og materialer. Stadheim Maskin kan utføre alt av maskinelt muring, deriblant med naturstein, betongstein, skiferstein, sandstein og mye mer. Vi har solid kompetanse og lang erfaring innenfor muring. Overlat muringen til profesjonelle fagfolk og du kan være sikker på å få en mur som ikke faller, siger utover eller ser stygg ut. Vi utfører muringen med garanti om at støttemuren tåler den belastningen den blir utsatt for.

Stadheim Maskin holder til i Stranda i Møre og Romsdal og vi kan ta på oss alt slags jobber innenfor maskinell muring. Ved behov for andre typer arbeid innen muring har vi også flere samarbeidspartnere som kan stille opp, slik at du kun har en aktør å forholde deg til.