Gravingen setter standarden for det videre arbeidet - og det er ikke tull. Les om alt som inngår i prosessen når du skal grave på tomten her.

Graving av tomt

Bor du i Møre og Romsdal og står overfor et større prosjekt på privat eiendom? Om det så er snakk om nybygg, tilbygg, garasjer, anlegg, veier eller svømmebasseng, vil arbeid på egen tomt nesten alltid føre med seg noe form for graving av tomt.

Vanlige typer for gravearbeid på tomt innebærer:

  • Planering og rydding av et område der det skal bygges hus.
  • Vann og avløpsrør som går inn på tomten din
  • Drenering av hus
  • Oppgraving av oljetank
  • Installasjoner på tomten

Gravingen setter standarden for det videre arbeidet

Gravearbeidet som utføres før et byggeprosjekt kan settes i gang vil være avgjørende for et godt resultat. Selv på tomter som er flate og ikke trenger planering, vil du ved oppsett av nybygg ha behov for graving der huset skal stå og i forbindelse med drenering av hus.

Stadheim Maskin AS er en grunnentreprenør her i Møre og Romsdal. Vi har lang erfaring med gravearbeid og stiller med kompetente fagpersoner til å bistå med graving på tomten. Kanskje er dette første gangen du har et større prosjekt på gang. Hvis du kjenner deg igjen, vil vi i denne artikkelen fortelle litt om prosessen vår innenfor graving på tomt.

Befaring før graving på tomten kan begynne

Det hele starter med en befaring. Under befaringen tar vi en vurdering av forholdene, finner ut hvilke maskiner som vil være nødvendig å benytte og kommer med et pristilbud basert på antall timer arbeidet vil ta. Blant annet vil helling av underlag, jordtype, avstand til annen bebyggelse, strukturer, vegetasjon og omliggende faktorer spille inn i vurderingen av timeantall.

Ikke forsøm papirarbeidet

Neste på lista – første for deg – papirarbeid. Dette gjelder for oss like mye som det gjelder for deg. Mens du er nødt til å håndtere dokumentasjon for gravetillatelse, vil det for oss være nødvendig med dokumentasjon i form av reguleringsplaner, analyser, undersøkelser og annen kritisk informasjon for graving av tomten din. Så fort vi har fått en god forståelse for hva vi kan forvente under gravearbeidet begynner selve gravingen på tomta.

Gravemaskinen kommer på plass!

Som et forstadium til selve gravingen må maskinen bli fraktet til tomten. Så fort dette er gjort kan gravingen begynne! Graving fører med seg stor risiko for både for eiendom og liv. Det er derfor svært viktig at du velger et seriøst firma til å utføre graving av tomt. Dersom du bruker et firma uten aktører med lang fartstid er det stor sannsynlighet for at det kan bli utført feil under gravearbeidet. Dette kan både skade omgivelsene rundt samt koste deg dyrt. Vi i Stadheim Maskin har lang fartstid som entreprenører og har en stor maskinpark til disposisjon.

Ditt lokale valg for graving av tomt i Møre og Romsdal

Ønsker du å grave på din tomt eller trenger en grundig befaring på ditt prosjekt? Ta kontakt med oss i Stadheim Maskin AS. Vi dekker Stranda og hele Møre og Romsdal med våre kvalitetstjenester, og vi er også åpne for oppdrag i andre områder etter avtale. Vårt team med erfarne spesialister er klare til å bistå med planlegging og gjennomføring av ditt prosjekt, uansett størrelse. Kontakt oss for en uforpliktende samtale og la oss vise deg hvordan vi kan bidra til realiseringen av din drømmetomt med vår grave-ekspertise.