Er drenering av hus så omfattende som det høres ut som? Både ja og nei. Men arbeidet du gjør nå vil gagne deg senere. Les mer om prosessen her.

Drenere rundt hus i Stranda

Bor du i nærheten av Stranda? Vet du egentlig hvordan det står til med huset? Dersom bygningen ble satt opp før 2007 er sannsynligheten stor for at det kan være nødvendig å gjøre en sjekk av dreneringen. Etter 2007 ble kravene i bygglov forskriften skjerpet, og det settes i dag høyere krav til isolasjon og drenering. Drenering sørger for å lede vann og annen væske vekk fra grunnmuren til huset, slik at du unngår fuktskader.

Et tegn på at noe ikke er som det skal kan være at du kjenner en rar lukt i kjelleren, nesten som at det lukter “kjeller”, noe det ikke burde. Andre tegn på dårlig drenering er at det allerede har begynt å danne seg råteskader på vegg og inventar. Er dette noe du sliter med?

Drenere rundt hus – prosessen

Når det først har oppstått fuktskader i huset gjelder det å utbedre dette så fort som mulig. En stor del av arbeidet for å forebygge at det oppstår ytterligere fuktskader er å drenere rundt huset på nytt. Er du nysgjerrig på hva dette innebærer? Her kan du lese litt om prosessen ved å drenere rundt hus.

  1. steg

Når vi kommer for å drenere rundt hus er det første som må gjøres å grave opp rundt husveggen. Gravingen må utføres slik at vi kommer til minst 40 cm under der gulvet i kjellerrommet stopper.

  1. steg

I neste steg fjerner vi skadede plater som ligger inntil grunnmuren og legger et nytt lag med knatteplast inntil veggen. Vi forsikrer oss alltid om at knatteplasten legges korrekt slik at det er pusterom mellom veggen og plasten.

  1. steg

Videre fyller vi på med pukk eller singel slik at det nye drensrøret kan ligge på et underlag med 10-15 cm grus i høyden.  Drensledningen kobles til takrennene fra huset, og er der for å lede vann og fukt bort fra husveggen.

  1. steg

Utenpå knatteplasten er det også mulig å legge et ekstra lag med isolering. Dette er alltid anbefalt da husveggen vil adaptere bakketemperatur om den ikke er isolert. Isolasjonen burde ha en tykkelse på 10 cm. Det er også vanlig å legge en fiberduk over isolasjonsplatene.

  1. steg

Nå som det er lagt opp til en bedre drenering må det utgravde området fylles igjen. Dette kan gjøres med massene som allerede ble gravd opp, men det anbefales også å fylle igjen med drenerende masser som ikke er telefarlige. Dette arbeidet utføres med forsiktighet, slik at grunnmuren til huset ikke tar noen skade fra steiner og annet materiale som blir fylt på.

Hva avgjør kostnaden av drenering rundt hus?

Kostnadene knyttet til drenering av hus avgjøres som regel av følgende faktorer:

  • Størrelsen på grunnmuren
  • Forholdene rundt
  • Materialer
  • Valg om isolasjon eller ikke

Tips for vellykket drenering

God drenering rundt huset er avgjørende for å forhindre vanninntrengning og skader på grunnmuren, og regelmessig vedlikehold er avgjørende for å opprettholde dreneringssystemets funksjonalitet. Før man begynner, er det viktig å kjenne til de juridiske kravene og sikre de nødvendige tillatelsene for dreneringsarbeid. Nøkkelen til vellykket drenering er god planlegging. Dette innebærer nøye kartlegging av eiendommen, forståelse av hvordan vann naturlig beveger seg over terrenget, og planlegging for å lede vannet bort fra bygningen. Derfor bør du dra nytte av innsikten fra lokale eksperter som oss i Stadheim Maskin, som kjenner de spesifikke forholdene i Stranda. Vi tilpasser dreneringstiltakene til de lokale klimatiske og geologiske forholdene for best mulig resultat.

Din partner for drenering av hus i Stranda

Har du behov for å drenere rundt huset? Vi kan ta på oss jobber for drenering og mer i Stranda og rundt om i Møre og Romsdal. Her i Stadheim kan vi utføre jobber for både privatpersoner og bedrifter. Vi har en maskinpark med mye utstyr og kan hjelpe med det meste innenfor tyngre arbeid i hager, på anlegg, uteområder og på vei. Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du vil lære mer om best praksis for drenering i Stranda. Beskytt hjemmet ditt mot vannskader ved å implementere effektiv drenering i dag!